Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu örgütlerinde girişimcilik

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimciliği özel sektör uygulamaları bağlamında inceleyen çalışmalarda girişimcilik sürecini risk alma, yenilikçilik ve proaktivite boyutlarıyla ele alan bir yaklaşım hakimdir. Halbuki, son otuz yıldır kamu yönetimi literatüründe de yer bulmaya başlamış olan girişimcilik kavramının özel sektörde gözlenen süreçlerden farklı olması gereği yoğun olarak tartışılmaktadır. Bu anlamda kamu örgütlerini özel sektördekilerden ayıran yapısal, yönetsel ve kültürel niteliklerine uygun olarak gelişen girişimcilik yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmakla birlikte, kamu yönetimi literatüründe bu konuda ortak bir perspektife ulaşılmadığı gözlenmektedir. Bu çalışmada kamu hizmeti sunan geleneksel kamu örgütlerinin yapısal, yönetsel ve kültürel karakteristikleri çerçevesinde girişimci aktivitelere ne denli elverişli oldukları risk alma, yenilikçilik ve proaktivite boyutlarıyla detaylı bir şekilde incelenerek, kamu yönetimi akademisyen ve uygulayıcılarına katkı sağlayacağı düşünülen değerlendirmeler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The studies focused on entrepreneurship process at private sector organizations often make use of an approach including risk taking, innovation, and proactiveness dimensions of entrepreneurship. During last three decades, entrepreneurship has been the subject of in-depth studies of public administration literature while emphasizing its different aspects from the private sector practices. Although there is a need for a unique entrepreneurship approach for public sector organizations based on their structural, managerial, and cultural aspects, it seems that there is no common entrepreneurship perspective developed by public administration scholars. In the light of pertaining literature, this study explores applicability of risk taking, innovation, and proactiveness dimensions of entrepreneurship to the public organizations with their structural, managerial, and cultural characteristics while providing useful assessments to Turkish public management scholars and practitioners.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :