Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme stratejisi ve performans yönetimi ilişkisi: strateji-yapı perspektifi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada daha önce ele alınmayan performans yönetimi ile işletme stratejisinin ilişkisi ele alınıp incelenmiştir. Bu ilişki ele alınırken, tartışma Porter'ın(1980) düşük maliyet liderliği ve farklılaşma olmak üzere iki temel işletme seviyesindeki jenerik stratejiler yönü ile ele alınmıştır. Bu stratejilerin performans yönetiminin üç temel aşaması olan hedef kurma, değerlendirme ve ödüllendirme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucu olarak, maliyet liderliği stratejisinde örgütsel dizaynın parçası olarak sert performans yönetimi uygulamalarının öne çıkacağı, öbür tarafta ise farklılaşma stratejisi izleyen firmalarda ise mülayim performans yönetimi uygulamalarının kullanılacağı tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper the relationship between organizational strategy and performance management is investigted. In this research Porter's (1980) cost leadership and differentation is taken as two main business level strategies. And its impact on goal setting, performance appraisal and reward as three main steps of performance management is investigated. As a result of theoretical framework it is stated that cost leadership strategy will bring the use of hard performance management practices and differantion strategy will require soft performance management practices.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :