Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş tatmini-kişi-örgüt uyumu ve amire güven-kişiörgüt uyumu ilişkisinde dağıtım adaletinin düzenleyici rolü

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü1 Kara Harp Okulu Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kişi-örgüt uyumunun sağlanması örgütsel başarımı tanımlayan pek çok çıktının öncülü olarak görülmektedir. Bu çalışmada savunma sektöründe yapılan uygulamalı bir araştırma ile (n=302) kişi-örgüt uyumunun artırılmasında rolü olduğu düşünülen iş tatmini ile amire güvenin etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, bu etkilerde dağıtım adaletinin düzenleyici etkisinin olup olmadığının belirlenmesi için düzenleyici etki (moderating effect) analizi yapılmış ve çizilen regresyon eğrileriyle dağıtım adaletinin, hem iş tatmini ile kişi-örgüt uyumu arasında hem de amire güven ile kişi-örgüt uyumu arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olduğu teyit edilmiştir. Daha önce araştırılmamış ve görgül olarak ortaya konulmamış olan iş tatmini ve amire güvenin pek çok örgütsel çıktının öncülü olan kişi- örgüt arasındaki uyumun artırılmasında dağıtım adaletinin düzenleyici rolünün belirlenmiş olması bu çalışmanın en önemli katkısıdır.

Özet İngilizce :

It appears that providing the person –organization fit(POfit) is considerable antecedent of a lot of today's successful organizations' outputs. In this study, the effects of job satisfaction and supervisor trust on POfit are examined by an applied research in the defence sector (n=302). Also, effect analysis is performed to determine whether perceived distributive justice has a moderating effect or not in these effects. It is confirmed that the perceived distributive justice has a moderatig effect on both relationship between job satisfaction and POfit, and the relationship between supervisor trust and POfit with drawing regression curves. It is an important contribution of this study that the relationship between job satisfaction and supervisor trust has not been yet examined and amprically presented and in the same time specfiying the escalation role of perceived distributive justice between such a relationship like job satisfactin and supervisor trust and POfit.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :