Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle idarece işin durdurulması ve işyerinin kapatılması

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi - İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

İşyerinde işin durdurulması ve işyerinin kapatılması, işverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemesinin hukuki sonuçlarından biridir. 4857 sayılı İş Kanununda yapılan isabetli bir değişiklikle, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının alınabilmesi için, işyerinin kurma izni ve işletme belgesine tabi bir işyeri olması şartından vaz geçilmiştir. Buna göre kurma izni ve işletme belgesi almak zorunda olsun veya olmasın bütün işyerlerinde eğer, işyerinde işçinin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. İşin durdurulması veya işyerinin kapatılmasını gerektirecek tehlike giderildikten sonra işyeri tekrar faaliyete geçebilir.

Özet İngilizce :

Ceasing work within, and closing the work place are some of the legal consequences of unfulfillment of employer's responsibilities imposed on him/her by legislation of health and safety at work. Due to the amendment in the Employment Act No.4857, in order to decide to close the work place, the workplace document about establishing and running the work place. According to this regulation, if a work place, be it responsible for an establishing and running document or not, is dangerous in terms of workers lives, it can be temporary or constantly ceased or closed by commission until the danger is eliminated. After that, the work place can begin to operate again.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :