Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş sağlığı ve güvenliği kurulları'nın etkinliği ve etkinliğin ölçülmesi: bursa'da tekstil ve otomotiv sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi - İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
237
DOI :
Özet Türkçe :

İşçilerle işverenler arasında işyeri düzeyinde birlikte karar alma mekanizmalarının en önemlilerinden birini oluşturan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları (İSGK)’nın, her işyerinde etkin şekilde çalıştığını söylemek mümkün değildir. İSGK’nın etkinliğini ölçmeye yönelik çeşitli çalışmalarda; çalışanların kurullara etkin katılımına imkan sağlayan, üst yönetimin desteklediği, eğitim çalışmalarına önem veren ve nihayet iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan kurulların etkin çalıştığı ortaya konulmuştur. İSGK’nın etkin çalışıp çalışmadığını tespite yönelik kontrol listeleri, ülkelerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuatları kapsamında hazırlanmakla birlikte, ülkelerin İSGK’ı oluşturma amaçları aynı olduğu için bu listeler bir çok ülkede ortak özellikler taşımaktadır. Kontrol listelerinde; kurulun görev ve amaçları, yapısı, sorumlulukları, çalışma usulleri, çalışanların kurulda temsili ve üst yönetimin desteği gibi konular yer almaktadır. İSGK’nın bu gerekleri yerine getirme konusunda uygulamada ortaya koyduğu beceri, kurulların etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu makalede, Bursa’da tekstil ve otomotiv sektöründe yer alan çeşitli işletmelerde oluşturulan kurulların ne derece etkin çalıştığı ile ilgili sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır

Özet İngilizce :

It is not possible to claim that occupational health and safety committees (OHSC) which is mechanism between workers and employers to make decision together, work effectively in all work places. According to some result of analysis to test efficiency of occupational health and safety committees, it has been seen that committees which provides opportunity to workes to join these program, and supported by executive managers, gives an importance to trainings and finally reduces work accidents and work diseases, work better than the others. The controll lists which determine these committees working efficiency, have been prepared according to related legislation of countrie’s occupational health and safety (OHS). Also countrie’s purposes to form occupational health and safety committees are same, so in many countrie’s these controll lists are nearly same. Topics such as, missions and purpose, structure of committee, responsibilities, operation techniques, representation of workes in the committee and support of top management take place in the controll lists of the committee. The cleverness of occupational health and safety committees show their efficiency to meet needs of neccesity during the implementation. In this article, occupational health and safety committees of some companies in the textile and automotive industry were searched religiously and comparatively to show to what extend those committees working very well

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :