Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş güvencesizliğinin içsel işten ayrılma ve yaşam doyumuna etkisi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

İş güvencesizliği, çalışanlar açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde çalışan araştırma görevlileri oluşturmaktadır. Araştırma görevlilerinin bir kısmı belirli süreli istihdam edilmektedir(50d). Araştırma sonucunda belirli süreli istihdam edilen araştırma görevlileri(50d) ile diğer araştırma görevlilerinin(33a) algıladıkları iş güvencesizliği düzeyinde anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Ayrıca yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla, iş güvencesizliği ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiye içsel işten ayrılma değişkeninin aracılık ettiği tespit edilmiştir. İş güvencesizliği, çalışanın sadece gerektiği kadar performans göstermesine neden olmakta, bu da yaşam doyumunu olumsuz etkilemektedir.

Özet İngilizce :

Job insecurity has important consequences for employees. The sample of this survey is composed of research assistants working in a public university. A considerable part of research assistants are employed as a fixed term (50d). According to the results of the survey, it is determined that there is a significant difference between two group of research assistants' (50d and 33a) job insecurity levels. On the other hand, through the structural equation modelling, it is confirmed that the inner resignation variable is mediating the relationship between job insecurity and life satisfaction. The job insecurity causes that the worker is performing only commensurately and this impacts the life satisfaction negatively.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :