Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş güvencesizliği algısının çalışanların kaygı düzeyleri üzerine etkisi: bir uygulama

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Uludağ Üniversitesi2
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

The increasing trends indownsizing, corporate restructuring, and part-time labor in both public and private sectors have made job insecurity an important development on employees' both physical and emotional wellbeing. This paper thus seeks to explain the effect oThe increasing trends indownsizing, corporate restructuring, and part-time labor in both public and private sectors have made job insecurity an important development on employees' both physical and emotional wellbeing. This paper thus seeks to explain the effect of job insecurity perception on employees' anxiety levels. The 147 participants were sampled from two companies in the private sector. Of those, 27.9 percent are women, with72.1 percent men. The average age is 32.92±8.69, while the average work experience is 8.14±7.39. The data analysis includes descriptive statistics, t-test, F-test and a regression analysis. The results of the analysis confirm that when job insecurity increases, employees' anxiety levels also worsen. Key words: insecurity perception, anxiety, unemploymentf job insecurity perception on employees' anxiety levels. The 147 participants were sampled from two companies in the private sector. Of those, 27.9 percent are women, with72.1  percent men. The average age is 32.92±8.69, while the average work experience is 8.14±7.39. The data analysis includes descriptive statistics, t-test, F-test and a regression analysis. The results of the analysis confirm that when job insecurity increases, employees' anxiety levels also worsen.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Günümüzde gerek kamu, gerekse özel sektörde giderek artan şekilde görülen küçülme, yeniden yapılanma ve esnek çalışma düzenlemeleri iş güvencesizliğini üzerinde önemle durulması gereken konulardan biri haline getirmiştir. Diğer taraftan, iş güvencesizliği çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, iş güvencesizliği algısının, çalışanların kaygı düzeyleri üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, özel sektöre ait iki firmada çalışan 147 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların yaklaşık %27,9’u kadın, %72,1’i erkektir. Ortalama yaşı 32,92±8,69 ve ortalama çalışma yılı 8,14±7,39’dur. Verilerin analizinde temel betimsel istatistik analizleri, t-testi, F testi ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, algılanan iş güvencesi azaldığında çalışanların kaygı düzeylerinin arttığı sonucu elde edilmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :