Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş arama davranışı: bütüncül psiko-sosyal bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Genellikle iktisadi açıdan incelenmekte olan iş arama davranışı bu makalede bütüncül olarak psiko-sosyal bir bakış açısıyla incelenmektedir. İstihdam olanaklarının araştırılması olarak ifade edilen iş arama, psikolojik olarak "istihdam amacını gerçekleştirmeye bağlı olan ve bununla belirlenen amaçsal ve bireyin kendi iradesine bağlı bir eylem" olarak tanımlanabilir. Günümüzde artan rekabetin sadece firmalar düzeyinde değil, işgücü piyasasında da yaşanıyor olması ve ciddi oranlardaki işsizlik, kendisine uygun iş arayan bireyleri zor durumda bırakmaktadır. Bu koşullarda, iş aramanın ardındaki psiko-sosyal süreci iyi anlayarak iş arayanların isabetli iş arama davranışları gerçekleştirmeleri için onları yönlendirmek ve bu kişilerin iş bulma motivasyonlarını artırarak onlara yardımcı olmak giderek önem kazanmaktadır. İş aramanın psiko-sosyal sürecini anlamak adına yazın taramasıyla birlikte, bütüncül bir model önerisinde bulunan bu makalenin, ülkemizdeki çalışma psikolojisi yazınına katkısının yanı sıra, iş bulma konusunda danışmanlık yapan uygulayıcılar için yol gösterici olması umulmaktadır.

Özet İngilizce :

Job search behaviour, which is usually studied in economic terms, will be investigated in an integrative psycho-social perspective in this study. Simply meaning as a search for employment possibilities, job search can be defined as "a purposive, volitional pattern of action that begins with the identification and commitment to pursuing an employment goal" in psychological terms. Not only the growing competition between companies, but also the competition among work force and significantly high percentages of unemployment put pressure on individuals who seek suitable jobs. Under these circumstances, understanding the psycho-social process behind job search, leading job seekers to well-directed job search behaviours and helping these individuals by enhancing the motivation for job finding have been increasingly crucial. In order to understand the psycho-social process, this study, which benefits from literature review and presents an integrative model, is a considered as a contribution to the work psychology literature in Turkey besides being helpful to the consultants working in the field of job search.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :