Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Informal ekonomik faaliyetler ve türkiye’de kent yoksulluğu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi - Anamur Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

As widely stated, there's a sharp and fastened changing process in the world's economical and political systems after Second World War. Yet the social-economic structures of all nations in the world has been affected and will be affected by this multi-rooted factors of change. In this process, economical activities can be analyzed under the terms of formal and informal that gain distinctive descriptions and functions depend on conditional requirements of international and national influences. The economic activities called informal were described as marginal in the early studies in 1960's. In the following periods, they've been redescribed and assigned new roles in socia-economical structers, instead of being accepted as extra-ordinary.
Regarding cities as the scenes of basic social activities leads them to shape and reflect all dimensions of social and economical changes. It's observed that the informal economic activities and relations in the Turkish cities have both national and typical (for Third World) functions. We can tell from the cases of Ankara and Mersin that informal economic activities are playing major roles in poors' urban life. It means that, informal activities by the urban poors in contemporary cities are the ways of fight against poverty. Furthermore, it can also be told from the surveys, informal economical and social structures have become the main parts of urban social-economic systems.

Özet İngilizce :

II. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte yüksek ivmeli bir değişim sürecine giren dünya ekonomik ve siyasal sistemleri, değişimi tetikleyen kaynak güçlerle birlikte, tüm toplumlarda hem benzer hem de özgün/farklı etkiler ve ürünler yaratmaktadır. Birbirini izleyen özgün dönemlerle sürmekte olan bu değişim sürecinde, ekonomik ve toplumsal yapılardaki faaliyetlerin, dönemlere özgün anlam ve içerikler kazanarak "formal" ve "informal" ayrımıyla incelenebildiği görülmektedir. İlk kuramsal tanımlamalarda marjinal olarak nitelendirilen informal ekonomik faaliyetler, izleyen dönemlerde, ekonomik yapı içerisindeki işlevlerine uygun yeni anlam ve roller yüklenmiştir.

Yaşanan her dönemin kural ve koşullarına uygun karakteristik özellikler sergileyen toplumsal yapıların merkezleri olan kentler de her türlü ekonomik ve toplumsal değişimden payını almaktadır. Bu bağlamda, informal ekonomik faaliyetlerin doğduğu ve serpildiği Türkiye kentlerindeki informal faaliyetlerin ve ilişkilerin, hem Üçüncü Dünya geneline hem de Türkiye'ye özgü informal anlam ve işlevler kazandığı görülmektedir. Ankara ve Mersin'de yapılmış üç farklı saha araştırması bulgularından da anlaşıldığı üzere, informal ekonomik faaliyetler, yoksul olarak nitelendirilen toplum kesimlerinin yaşamında ağırlıklı ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Başka bir deyişle, günümüz kentlerindeki informal faaliyetler, kentli yoksulların yaşam mücadelesinin bir parçası durumundadır. Bunun yanısıra, informal ekonomik ve toplumsal ilişkilerin, sadece kentli yoksul kitleler için değil, tüm kentsel yapı bileşenleri açısından tamamlayıcı öğe konumuna yükseldiği de söylenebilmektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :