Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelerde benlik saygısı ile durumluk ve sürekli kaygı arasındaki ilişki: bir üniversite hastanesi örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Özet Bu araştırmanın amacı; benlik saygısı ile durumluk ve sürekli kaygı arasındaki ilişkileri, bir kamu üniversitesi hastanesi örneğinde ortaya koymaktır. Bir üniversite hastanesinde çalışan 64 kadrolu 81 sözleşmeli toplam 145 hemşireye anket formu uygulanmıştır. Katılımın gönüllülük esasına göre belirlendiği araştırmada, geri dönen ve analize dahil edilen anket sayısı 128, geri dönüş oranı % 88.28’dir. Bulgulara göre; katılımcıların benlik saygısı, durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca; medeni durum, çocuk durumu, meslekte toplam çalışma süresi ve statü değişkenlerine göre grupların benlik saygısı düzeyleri arasında; statü değişkenine göre ise durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Abstract The purpose of this study is to examine the relationships between self-esteem, state and trait anxiety at a university hospital sample. Study questionnaires were distributed to 145 nurses. In this study, the participation was on a voluntary basis and a total of 128 participants returned the questionnaires. Survey return rate was 88.28%. Study results demonstrated that there were significant relationships between self-esteem, state and trait anxiety. Additionally, there were significant differences in self-esteem levels among the study groups according to the marital status, child bearing status, years of work experience and work status and state and trait anxiety scores differs significantly according to the work status of the nurses.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :