Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hamile kadınların çalışma yaşamında maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, SBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Kadınların çalışma yaşamında, pek çok ayrımcı uygulamaya maruz kaldıkları bilinmektedir. Bu makalede de çalışma yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılığın bir türü olarak, hamileliğe dayalı ayrımcılık incelenmektedir. Günümüzde ulusal ve uluslararası pek çok belge ile hamileliğe dayalı ayrımcılık yasaklanmıştır. Ne var ki tüm yasal güvencelere rağmen, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde kadınlar hamilelik nedeniyle işyerlerinde ayrımcılığa maruz kalmakta hatta bazı işyerlerinde hamile kalmaları yasaklanabilmektedir. Bu ayrımcı uygulamaların en çarpıcı örneklerine uluslararası işbölümünde ucuz işgücü olarak kadın emeği kullanan Latin Amerika ülkelerinin serbest bölgelerinde (maquilalarda), rastlanmaktadır. Çalışmanın amacı, ayrımcılık karşıtı ulusal ve uluslararası belge/düzenlemelere rağmen, kadınların çalışma yaşamında hamilelik nedeniyle karşı karşıya kaldıkları ayrımcı pratikleri örneklendirerek tartışmak ve kadın bedeni üzerindeki denetimin boyutlarına dikkat çekmektir. Bu amaçla, kadının doğurganlığı, doğum kontrol teknolojilerinin gelişimi, hamile kadının çalışma yaşamında varlığı ile ulusal ve uluslararası düzenlemelere rağmen uygulamadaki sorunlar çalışmada sırayla ortaya konacaktır.

Özet İngilizce :

It is known that women are exposed to discrimination in their work life. In this study, the pregnancy discrimination as a kind of gender discrimination in the work life is investigated. Nowadays, many national and international documents prohibit pregnancy discrimination. Nevertheless, despite the presence of all legal assurance, the pregnancy discrimination does exist in the work places; even getting pregnant can be forbidden. The most striking examples of this discrimination can be found in the countries of Latin America, in the free trade zones – in maquilas, where female labor is used as cheap workforce in international division of labor. The aim of this study is to discuss the discriminating actions based on pregnancy in work places within the examples, in spite of the existence of national and international documents/regulations against discrimination; and to draw attention to the magnitude of supervision on women body. To do so, women fertility, the development of contraception methods, the presence of pregnant women in the work life and the problems regardless of the national and international regulations are examined respectively.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :