Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişim kültürü ve lider desteğinin yenilikçi davranış ve iş performansına etkisi: iş-aile çatışmasının aracılık rolü

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt kültürü ve liderlik örgütsel davranışlar üzerinde etkisi olan önemli girdi değişkenlerdendir. Son yıllarda rekabet gücünün elde edilmesinde önemli bir faktör olan yeniklikçiliğin ve iş performansının artırılmasında örgüt kültürü ve lider desteğinin rolü ve önemi giderek artmaktadır. Çalışanların yenilikçi davranışları ve iş performansının artırılmasında bir örgüt kültür türü olan gelişim kültürünün ve lider desteğinin etkisini ve bu etkide iş-aile çatışmasının aracılık rolünü belirlemek bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Savunma sektöründe yapılan bir araştırma ile çalışanların tutumları ölçülerek en uygun model belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda gelişim kültürü ve lider desteğinin çalışanların yenilikçi davranışını artırdığı ve bu etkide iş-aile çatışmasının kısmi aracılık etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gelişim kültürü ve lider desteğinin çalışanların iş performasını da artırdığı ancak bu etkide iş-aile çatışmasının aracılık etkisi olmadığı da tespit edilmiştir. Bu kapsamda yapılan gizli değişkenlerle yol analiziyle uyumlu bir model kurularak yönetici ve liderlere önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Organizational culture and leadership are among the important input variables having an effect on organizational behavior. In late years, Role and significance of organizational culture and leader support has climbed up in terms of improving the innovative behaviour and job performance, important factors in sustaining competitiveness. Determining the mediating role of work-family conflict in this effect development culture, which has an effect on accruing the workers' innovative behaviuor and job performance and at the same time a kind of organizational culture, and leader support constitutes the basic core of this study. With a research carried out on defence sector, a suitable model is tried to determine by measuring workers' attitudes. Results show that development culture and leader support increase the worker's innovative behaviour and this also implies that work-family conflict has a partial mediating effect. Results also show that development culture and leader support increase the job performance of workers, but in this effect work-family conflict has no mediating role. In this scope, managers and leaders are advised by establishing a model consistent with path analysis, whereby using hidden variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :