Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma yaşamı kalitesinin prosedür adaleti, iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma niyetine etkisi

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu 1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan faktörü örgütler için önemli bir kritik başarı faktörüdür. Örgütler verimliliklerini arttırmak maksadıyla insan faktörünü yönlendiren her türlü değişkeni optimize etmeye çalışmaktadır. Çalışma yaşamının kalitesinin arttırılması çalışanların verimliliklerini etkileyen örgütsel değişkenlerle ilişkili olduğu düşünülen önemli bir faktördür. Bu bağlamda araştırmada, çalışma yaşamı kalitesi (ÇYK) ve bu kavramla ilişkili olduğu düşünülen prosedür adaleti, iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma niyeti ile birlikte bir model oluşturulmuş ve bu modelin üniversite öğretim elemanlarından elde edilen veriye uygunluğu test edilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler ve model uyum testleri, oluşturulan yapısal eşitlik modeli çerçevesinde Kısmi En Küçük Kareler (KEKK) metodu ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda araştırılan yedi hipotez yazınla uyumlu şekilde kabul edilmiş ve modelin veriye uyumlu olduğu belirlenmiştir.

 

Özet İngilizce :

Human factor is important for organizations success. To increase the efficiency organizations try to optimize every variable which affects human factor. Increasing the work life quality which is an important factor for the organizations and related with the other organizational factors, affect efficiency of the workers. In this context, in this study, a model is set up to investigate the the effect of work life quality on procedural justice, job satisfaction, job stress and intention to quit. Data was gathered from university lecturers. The hypotheses was tested with Partial Smallest Squares (PSS) method with structural equation modeling structure. Results showed that the all seven hypotheses was all accepted and model is consistent with the data gathered.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :