Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanlarda psikolojik yıldırma ve endişe düzeyi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde psikolojik yıldırma davranışına maruz kalan çalışan sayısı gittikçe artmaktadır. Bu artışla birlikte konuya ilişkin araştırmalar hız kazanmakta ve araştırmalarda psikolojik yıldırmanın çalışanların iş yaşamını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu çalışmada ise, psikolojik yıldırma davranışlarının çalışanların endişe(anksiyete) durumuna etki düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bir Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyede görevli 107 çalışana anket form uygulanmıştır. Elde edilen verilere, SPSS 16. programında, frekans, ANOVA, t-Testi, korelasyon ve regrasyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, psikolojik yıldırma davranışları ile çalışanların endişe(anksiyete) durumları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, there is an increase in the number of employees exposed to mobbing. Therefore, there is more research on the topic and most of the research reveals that mobbing has a negative effect on the careers of employees. This study focuses on the effect of mobbing on the levels of anxiety among employees. In this context, a survey was conducted to 107 employees working in an office of a district municipality. The obtained data was studied through ANOVA , t-test, frequency, correlation and regression analyses in SPSS 16.0 . The results show that there is a significant relationship between mobbing and anxiety levels among the employees.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :