Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beyaz yakalıların tanımlanması üzerine

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

"Beyaz yakalılar" kavramının hangi çalışanları kapsadığı konusunda ciddi bir belirsizlik vardır. Söz konusu belirsizlik nedeniyle beyaz yakalılar kavramının tanımlanması bir sorun halini almıştır. Bu çalışma, beyaz yakalıların tanımlanması konusundaki belirsizliği bir ölçüde gidermeyi ve beyaz yakalıların tanımlanmasına ilişkin yeni tartışmalara olan ihtiyaca dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Belirtilen amaçlar bağlamında, beyaz yakalıların tanımlanmasına ilişkin literatürdeki yaklaşımlar incelenerek beyaz yakalıları, diğer çalışanlardan ayırt etmeye yarayan ortak ölçütlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu güne kadar, doğrudan beyaz yakalıları tanımlama girişiminde bulunan dört yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlar zihin-kas yaklaşımı, fonksiyonel yaklaşım, eklektik yaklaşım ve eleştirel yaklaşımdır. Sayılan yaklaşımlardan hareketle beyaz yakalıların tanımlanması ile ilgili üç temel ölçüte ulaşılmıştır: Kol/kas gücüne baskın bir biçimde kafa/zihin gücüne dayalı olarak çalışmak, eğitimli olmak ve genellikle sembolik olmakla birlikte, otoriteye yakın ya da otorite sahibi olmaktır.

Özet İngilizce :

There is a serious ambiguity about the content of the "white-collar workers" concept that include which type of employees. Because of that ambiguity describing the white-collar workers concept become a issue. This study aims to attract attention to lack of a new discussion concerning the definition of white-collar workers and to remove ambiguity about the description of white-collar workers to a certain extent. In this regard this paper examines the approaches which try to define the white-collar workers and tries to reach the comman criteria that differentiate the white-collar workers from the other employees. Up till now there are four approaches which try define the whitecollar workers. These are brain-brawn approach, functional approach, eclectic approach and critical approach.When we take these appoaches in consideration we can reach three basic criteria about defining the white-collar workers: Working by intellectual/brain predominantly rather than by manual/brawn, beign educated and proximity to authority or possession of authority which is generally sembolic.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :