Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analyzing the relationship between signature and personal traits: a research on managers

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi2
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

İlgili literatür incelendiğinde, imza ile kişilik yapısı arasında doğrudan ilişki olduğunu ortaya koyan araştırmalara rastlama olasılığının çok yüksek olmadığı görülmektedir. Yapılan araştırmaların ortak amacı, imza ile kişilik yapısı arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bulgulara ulaşmak ve sözkonusu ilişkiyi net biçimde ifade edebilmek olasa da, mevcut literatür henüz imzanın kişilik özelliklerini yansıttığı tezini doğrulayacak kanıtlar sunamamaktadır. Bu nedenle, konu ile ilgili çalışmalar halen sürdürülmektedir. Bu makale, mevcut literature bilimsel değer katmaya ve imzanın fraktal boyutu (fractal dimension) ile kişilik test sonuçları arasında bir korelasyon olup olmadığını saptamaya çalışmaktadır. Araştırma, günlük iş temposunda imzayı sıklıkla kullanan yöneticiler üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, “hiçbir ilişki bulunmamaktadır” ifadesini doğrulamaktadır.

Özet İngilizce :

In related literature, it is not a high possibility to encounter the researchs directly questioning the relation between signature and personality traits. The overall aim of the existing researchs is to strenghten the findings proving the relationship between signature and personality traits and to display this relation clearly. However, the existing literature has not yet been able to present the clear proofs verifying the thesis that the signature reflects personality traits. Because of this, the researchs on this subject has still been continuing. The present article is trying to add a scientific value to the existing literature and determine whether there is a correlation between fractal dimensions of the signatures and the results of personality tests. The study was conducted on the directors who use the signature very often in their daily business operations. The findings supported the statement “there is no relationship”.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :