Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yıldırma ve iş ahlakı: belediye çalışanlarına yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada yıldırma ile ilgili açıklayıcı bilgiler verildikten sonra üsten asta doğru gerçekleşen dikey yıldırma uygulamalarının belediye çalışanları tarafından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Araştırmada hem çalışanlar hem de onların yöneticilerinin yıldırma davranışlarına ilişkin görüşleri ele alınmaktadır. Yıldırma davranışlarının muhataplarının her ikisinin de araştırma kapsamına dahil edilmesi, araştırma sonuçlarının kapsayıcı ve tutarlı olması açısından önemlidir. Araştırma kapsamında 268 adet çalışan ve 54 adet de yönetici olmak üzere toplam 322 personelin değerlendirmeleri yer almaktadır. Araştırma verileri “İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların %17,5’i (47 kişi’) “yıldırmaya uğradıklarını” ifade etmişlerdir. Yöneticilerin %20,4’ü (11 kişi) “çalışanların yıldırmaya uğradıklarını” ifade etmişlerdir. Yıldırmaya uğradığını ifade edenlerin genel olarak kurumdan ayrılmaları (istifa, nakil vb.) beklenmektedir. Araştırmaya katılan çalışanların %31,2’si (83 kişi) kurumdan ayrılmak istemektedir. Yıldırmaya uğradığını ifade eden katılımcılardan sadece 21 tanesi kurumdan ayrılmayı düşünmektedir. Bunlardan da yıldırma nedeniyle kurumdan ayrılmak isteyen ise sadece 10 kişidir. Ayrıca yıldırmaya uğradığını ifade eden 15 kişi yıldırma davranışlarını rutin, sıradan bir davranış olarak değerlendirmektedir.

Özet İngilizce :

This study will first present some descriptive information about mobbing, and then provide an assessment of municipal employees’ top to bottom mobbing practices in the workplace. Views of both subordinates and their superiors in administrative positions on mobbing are analyzed. Including both parties of the mobbing behavior is important for the scope and consistency of the research. A total of 322 employees, 54 of which are in administrative positions were reached and asked to fill in the “Scale of Psychological Mobbing at Work”. 17.5% of the participants (47 people) expressed that they suffer from mobbing in the workplace. 20.4% of the superiors (11 people) expressed that employees suffer from mobbing. Victims of mobbing are generally expected to quit the institution (resignation, transfer, etc.). 31.2% (83 people) of the employees who participated in the study said they want to quit their jobs. Among those who described themselves as victims of mobbing, the number of those who want to quit is 21. However, only 10 participants expressed their intention of quitting is caused by mobbing. In addition to this, 15 people who mentioned they have been mobbed think that this is a routine and ordinary workplace behavior.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :