Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversiteler ve etik: baskılar ya da psikolojik şiddet

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile öğretim elemanlarının maruz kaldığı etik dışı davranışların ve bu bağlamda baskı / psikolojik şiddetin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada, Türkiye'deki üniversitelerde etik dışı davranışlara ve baskı / psikolojik şiddete maruz kalan öğretim elemanları belirlenmiş ve on beş öğretim elemanı ile mülakat yapılmıştır. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan "olgu bilim (phenomenology) deseni" kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından "standartlaştırılmış açık uçlu mülakat" kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden "kategorisel analiz" ve "frekans analizi" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretim elemanlarının etik dışı davranışlara ve baskı / psikolojik şiddete maruz kalmalarının nedenleriyle ilgili algıları; "örgüt kültürünün ve yönetim anlayışının otokratik / baskıcı oluşu" ayrıca "kişisel kıskançlıklar / rekabet ve diğerinin yükselmesini engelleme isteği" gibi durumlarla ilgilidir. Araştırmada, etik dışı davranışlar ve baskı / psikolojik şiddet hakkında bir an önce farkındalık yaratılması ve bu davranışların ortadan kaldırılmasına dönük tedbirler alınması biçiminde öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The present paper aimed to investigate non-ethical behaviors and compulsion / psychological violence (mobbing) to which faculty in universities are subjected to. Thus, faculty members who were employed in universities across Turkey and had been subjected to a non-ethical behavior or compulsion/psychological violence were determined. A total of 15 faculty members were interviewed for the study. The research was formed in a qualitative design. Phenomenology, which is appropriate for qualitative research motives, has been employed in the present research. In terms of the structure, a standardized, open-ended interview is used. Within the context of qualitative evaluations frequency analysis and categorical content analysis were used for the interview records. According to the findings, the reasons of such non-ethical behaviors and compulsion/psychological violence are: the autocratic structure of management; the lack of organizational culture; individual envies/rivalries; and desires to block one another’s promotion. The present study suggests that non-ethical behavior and compulsion / psychological violence phenomenon should be detected as soon as possible and precautions should be identified in order to prevent such incidents.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :