Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de iş ahlakı çalışmaları: mevcut durum ve yönelimler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi1, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Her geçen gün boyutları artan iktisadi hayat ve karmaşıklaşan toplumsal yapı beraberinde insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiği tartışmasını getirmiştir. Bu bağlamda toplumsal alanı düzenleyen "ahlak" kuralları ve özelde iktisadi hayatı çevreleyen "iş ahlakı" kuralları son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. Bu makale de son dönemde Türkiye'deki iş ahlakı alanında yaşanan gelişmeleri ve yönelimleri ele almaktadır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum olarak ele alınan çalışmalarla birlikte aynı zamanda akademide meydana gelen gelişmeler değerlendirilerek iş ahlakı alanındaki durum tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma bir literatür incelemesinden ziyade literatür ışığında ilgili aktörlerin çalışmalarının incelenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren veya muhatabı olan 11 kişiyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar çerçevesinde şekillenmiştir.

Özet İngilizce :

The multi-dimensionality of economics and ever more complicated social relations have called for debates into the very nature of ideal human relations. To that end, attention is drawn to “morality,” which regulates social relations, in general and “business ethics”, which surround economic life, in specific. This study discusses the latest developments and tendencies about business ethics in Turkey. Special emphasis is on figuring out the current situation from analyses of developments in public sector, private sector and nongovernmental organization alongside those in academics. This paper is shaped, under the light of literature review, by analyses of studies of relevant actors, and by semi-structured interviews with 11 people acting in the field.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :