Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama ve erdemlilik: yanlış algılar için bir açılım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Bugünün iş dünyasındaki uygulamaları bakımından çok da uygun gibi durmayan pazarlama ve erdemlilik kavramlarının birlikte kullanımlarına olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Pazarlamada yanlış ve hatalı uygulama sonuçlarının ortaya çıkardığı pazarlama ahlakı problemleri bir hayli artmıştır. Bu sonucun oluşmasında elbette pazarlama profesyonelleri kadar tüketicilerin de rolü olduğu unutulmamalıdır. Pazarlama profesyonelleri yanlış bakış açıları, hatalı yöntemler ve uygulama problemleriyle ahlaki olmayan pazarlama uygulamalarına yol açabilmektedirler. Tüketiciler ise tüketim eylemlerinde pazarlamacıları erdemli olmaya zorlayacak duyarlılıkları göstermeme yanında ahlaki açıdan problemli tüketici davranışları sergileyebilmektedirler. Bu çalışmada, pazarlama ve erdemlilik kavramlarının birlikte anılamayacakları konusundaki yanlış anlamaların düzeltilmesine katkı sunmak üzere bir açılım getirilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan hem pazarlama profesyonellerinin hem de tüketicilerin sorumluluklarına vurgu yapılmıştır. Tarafların sorumluluklarını yeterince yerine getirememelerinin ortaya çıkardığı sonuçlara değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Although it is not seen suitable because of the applications in today’s business world, the needs together use of marketing and virtuousness concepts have been feel more than ever before. The problems about marketing ethics, which source from wrong and false marketing applications, have increased notably. We must keep in mind that consumers perform as much as marketing professionals in consisting of this consequence. Marketing professionals may cause to unethical marketing applications by wrong viewpoints, false methods, and application problems. On the other hand, consumers may not sense during their consumption activities in a way that force marketers to be more virtuous and may behave unethically. This study tries to clear the misunderstanding that marketing and virtuous can not be mentioned together. The responsibilities of both marketing professionals and consumers are emphasized for this reason. The consequences which arise from not fulfilling the responsibilities by the parties are mentioned.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :