Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek ahlakı ve sosyal sorumluluk

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

İş ahlakı, mal ve hizmetlerin üretim ve tüketim sürecinde tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen bir çerçevedir. fiüphesiz tüm birey ve kurumların içinde yaşadığı çevreye karşı ödev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin, bir işletmenin kendi çalışanlarına, pay sahiplerine, ortaklarına olduğu kadar devlet, doğa, toplum ve benzerlerinden oluşan dış çevresine karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle iş ahlakı, sosyal sorumluluğu da içeren bir anlam taşır. Doğruluk ve dürüstlük, sözünde durma vs. klasik ticaret ahlakının temelidir ve bu ahlaki ilkeler şüphesiz tüm meslekler için de geçerlidir. Bu çalışmada meslek ahlakı ve sosyal sorumluluk ahlakı öncelikle "iş" genel başlığı altında ele alınmakta, ardından akademik ahlak, medya ahlakı, sosyal sorumluluk ve çevre ahlakı bağlamında konu özelleştirilerek irdelenmektedir. Bu çerçevede genel olarak meslek ahlakı alanında ve örnek olarak incelenen çeşitli mesleklerde ahlaka uygun olmayan davranış ve eylemler özetlenmiş, meslek ahlakının tesis edilmesine yönelik çözüm önerileri ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Business ethics implies the rights and wrongs in the process of production and consumption of goods and services. Surely, all of the individuals and institutions have duties and responsibilities for the environments in which they exist. For instance, a company has responsibilities toward external environments (state, environment, society etc.) as much as its own workers, stakeholders, partners. In essence, social responsibility is a necessity of business ethics. In other terms, business ethics covers social responsibility. Honesty and trustworthiness etc. are the foundation of conventional business ethics and valid for all professions. In present study, business ethics and social responsibility are considered under the general title of “business”, then, it is focused on business ethics, academic ethics, media ethics and social responsibility and environmental ethics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :