Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Materyalist eğilim, dinî değerler, marka bağlılığı ve tüketici ahlakı arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, materyalist eğilim, dinî değerler, marka bağlılığı ve tüketici ahlakı arasındaki ilişkileri ele almaktadır. İki bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde ilgili literatüre değinilmiş ve kavramlar arası ilişkiler açıklanmıştır. İkinci bölümde araştırma modeli ve hipotezler analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre materyalist eğilim, dinî değerler ve tüketici ahlakı arasında alt boyutlar bakımından ilişkilerin olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma örneklemi bağlamında marka bağlılığının diğer değişkenlerle anlamlı bir ilişkisi tespit edilememiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship among materialistic attitude, religious values, brand loyalty and consumer ethics are discussed. The study consists of two parts. In the first part, the relevant literature is addressed and the relationships between concepts are described. In the second part, the research model and hypotheses are analyzed. According to research results, relations in terms of sub-dimensions among materialistic attitude, religious values and consumer ethics are revealed. In the context of sample survey, there is no meaningful relationship between brand loyalty and other variables.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :