Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kazak ve türk yöneticilerin iş etiğine ilişkin tutum ve davranışları

Yazar kurumları :
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Kazakistan ve Türkiye'de kamu ve özel sektör işletmelerindeki yöneticilerin iş etiğine ilişkin tutum ve davranışlarını ortaya koymak şeklinde özetlenebilir. Araştırmanın yöntemi, tanımlayıcı bir çalışma modelidir. Ana anket formunu; İş etiğine yönelik tutum ve davranışları ölçeği (Attitude Towards Business Ethics Questionnaire) (ATBEQ) ve demografik özellikler ile ilgili soruları oluşturmaktadır. Toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Farklı iki ülkeye ait yöneticilerin iş etiğine yönelik tutum ve davranışları ile kültürel değerleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yapılan ANOVA analizleri sonucunda Türk yöneticilerin Kazak yöneticilere nazaran ahlaki değerleri daha yüksek çıkmıştır. Çalışmada, önce iş etiği ayrıntılı şekilde incelenmekte, daha sonra ise sözü edilen iş etiği ve demografik özellikleri arasındaki ilişki açısından karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the attitudes towards business ethics of managers of public and private sectors in Kazakhstan and Turkey. The questionnaire includes “Attitudes towards Business Ethics Questionnaire” (ATBEQ) scale and questions of demographic characteristics. The gathered data has been analyzed by a statistical program SPSS. A significant difference in attitudes towards business ethics and culture values were found to exist between the managers from two countries. After analysis of ANOVA, the Turkish managers have more higher moral values than Kazakh managers. In this study, firstly business ethics is being explained in detail and then the business ethics taken into consideration in terms of their demographic characteristics, which they have brought for the relevance literature comparatively.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :