Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve etik

Yazar kurumları :
T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu1, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

1980’lerden sonra kamu yönetiminde yeni bir yönetim anlayışının ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden biri, kamu sektörüne karşı duyulan güvenin giderek azalmasıdır. Kamu yönetimine karşı ortaya çıkan bu güven krizinin aşılması ve kamu yönetiminde dürüstlüğün sağlanması için kullanılan anahtar kelimelerden ilki, hesap verebilirlik ikincisi ise etiktir. Bu kavramların ikisi de birer kontrol biçimidir; kişilerin ve kurumların sorumluluğunu geliştirmeyi amaçlar. Etik, kişinin içindeki kontrolü ve sorumluluğu; hesap verebilirlik ise dıştan kişiye yönelik bir denetim sürecini anlatır. Bu çalışmanın temel amacı, hesap verebilirlik ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu kavramların kamu yönetiminin dürüstlüğünü sağlamadaki rollerini değerlendirmektir.

Özet İngilizce :

One of the influential factors in emergence of the new public management after 1980s is an increasing loss of trust in public sector. Accountability and ethics are crucial keywords on way to overcome confidence crisis of public administration and to restore integrity in public administration. Both of these concepts are forms of control; they aim at enhancing responsibility of individuals and institutions. Ethics includes an inward sense of personal obligation while accountability necessitates an external control on individuals. Main purpose of this work is to reveal relationship between accountability and ethics and to evaluate the utility of these concepts in realizing integrity of public administration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :