Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm'da pazar ahlâkı ve yahyâ b. ömer el-kinânî

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İslam Araştırmaları Merkezi1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Bireyde kerâmet, kamu hayatında cemaat ve idarede ehliyet ve emanet esastır. Daha kusursuz bir toplum arayışında ferdin mutluluğu ile amme yararı arasında bir âhenk kurulabilmesi için hem insan hem de kurumlar ıslah edilmelidir. Dinî inanç ve ameller doğal dürtü, eğilim ve alışkanlıkların müspet istikamette yönlendirilmesinin yanı sıra "açık, çoğulcu ve liberal toplumlar için de vazgeçilmez sayılan" güven, dürüstlük ve dayanışma gibi norm ve erdemlerin korunup geliştirilmesinde en uygun zemini oluşturmaktadır (Byker, 2001: 1). Yahyâ b. Ömer el-Kinânî'nin Kitâbü Ahkâmi's-sûk başlıklı eseri söz konusu norm ve değerleri vurgulayan türün elimizdeki bilinen ilk örneği olması bakımından bu makalede inceleme konusu yapılmıştır. Zira eserin iktisadî muamelelere hasredilen bazı bölümlerinde doğru iş kararları verilebilmesine zemin hazırlayan uygulamalı bir değerler sistemi sunulduğu gibi iş ve satıcı davranışlarının sınıfandırılmasını ve değerlendirilmesini mümkün kılan ahlâkî ilkeler de ortaya konulmaktadır. Kitaptaki görüşler "indirgemecilik ve metodolojik tekçilik tuzaklarına düşmemek için" hukukî, iktisadî ve ahlâkî olmak üzere disiplinler arası bir perspektiften incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Honor2 (karâma) in individuals, congregation (jamâ‘a) in public life and legal capacity and credibility in administration are considered basic to Islam. Both men and organizations must be reformed in order to reconcile individual felicity and public interest toward a more perfect society. Religious beliefs and performances provide the most convenient ground for orientating natural drives, propensities and habits in a positive direction and for maintaining and promoting norms and virtues such as trust, honesty, cooperation, etc., which are indispensible for Islamic as well as open, pluralistic and liberal societies. This article studies Yahyâ ibn ‘Umar al-Kinânî's work entitled Kitâb Ahkâm al-sûk with regard to the fact that it is known as the oldest available example of the genre emphasizing the above norms and virtues. For, some sections thereof, dedicated to economic transactions, introduce an applied value system, which offers a proper ground for taking correct business decisions, and also bestow ethical norms, which render possible the classification and evaluation of business and marketing behaviours. This paper subjects al-Kinânî's opinions to a legal, economic and ethical analysis from an interdisciplinary perspective in order not to fall into the trap of either reductionism or methodological monism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :