Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde iş ahlakı uygulamaları için genel çerçeve

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle 1950'li yıllardan sonra ekonomik hayatta yaşanan hızlı gelişim, ticari açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da işletmelerin önemini artırmış ve bu kuruluşları toplumsal hayatın temel unsurlarından biri haline getirmiştir. Toplumun bütün kesimleri ile derin ilişkileri olan işletmeler, bu özellikleriyle sosyal ve ekonomik hayatın tamamını etkiler hâle gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda iş ahlakı ilkelerinin oluşturulması ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerekliliği, tüm dünyada işletme yapılarında önemli etkiler meydana getirmiştir. Çalışmada, iş ahlakı kavramının ortaya çıkışı ve gelişimine değinilmiş, işletmelerin iş ahlakına uymasını gerektiren nedenler ilkesel ve pratik yönleriyle ele alınmıştır. Ayrıca işletmelerde iş ahlakı ilkelerinin oluşturulması sürecine dair öneriler geliştirilerek iş ahlakı ilkelerinin genel bir tasnifi yapılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The rapid growth in economy after the 1950’s in particular, has appreciated the importance of the enterprises both in the commercial and social aspects, and let these institutions be founding elements of the social life. The enterprises, which have deep relationships with all the sections of the society, have come to a point that they affect the social and economic life entirely with this feature of themselves. This status provided the need for business ethics, which have emerged in the developed countries, USA in chief, and big companies, and the need for acting with social responsibility to be formed, and these have spread to nearly all the countries in a short while. Today, the target of the enterprises is not merely making profit. Because of their social responsibility, it has become essential that they operate being beneficial to the public in common and carry out their commercial activities considering business ethics if they want to survive within this intensively competitive market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :