Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş görenin iş etiği tutum ve davranış algısı

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde küreselleşmenin neden olduğu gelişme ve değişimlerin sonrasında, iş etiği daha hassas ve önemli hale gelmiştir. Bu anlamda çalışmada öncelikle etik ve iş etiğinin tanımı, kapsamı ve önemi ele alınmıştır. Bu çalışma, geliştirilen “iş etiğine uygun tutum ve davranışlar” ölçeği kullanılarak bir kamu yükseköğretim kurumunda iş etiği davranış algısının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmada survey yöntemi tercih edilmiştir. Bu amaçla hazırlanan anket, toplam 317 çalışana uygulanmıştır. Veriler frekans, t-testi ve ANOVA testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, araştırmaya katılan çalışanların iş etiğine yönelik davranış algılarının olumlu yönde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu algılamada çalışanların demografik özelliklerinden yaş, eğitim düzeyi, medeni durum açısından anlamlı farklılıkların olduğu, cinsiyet, görev süresi ve gelir düzeyi açısından ise anlamlı farklılıkların olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In today’s globalized world, business ethics has become a sensitive and important issue. In this regard, this paper will firstly discuss the definition, scope and importance of ethics and business ethics. The purpose of this survey type study is to analyze the perception of business ethics in a public higher education institution through a scale titled “ethical attitudes and conduct in the workplace”. For this purpose, a questionnaire was applied to a total of 317 employees. The data were analyzed using frequency, t-test and ANOVA tests. The findings of the study tend to indicate that the participants hold positive attitudes towards ethical business conduct. The demographic characteristics, such as employees’ age, education level, and marital status cause significant differences in perceptions, whereas, gender, period of employment, and income level do not have a significant impact on perceptions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :