Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş ahlakı uygulamalarının çalışan memnuniyeti ile ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

İş ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisidir ve iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları inceler. Bu sorunlar çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ile paydaşları veya diğer çevresel faktörler arasında olabilir. Küreselleşmenin etkisi ile günümüzde, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren ve başarılı olmak isteyen işletmelerin iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını benimsemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada iş ahlakı, işletmelerde ahlaki yönetim ve çalışan memnuniyetine teorik olarak değinilmiş ve İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir katılım bankasında çalışanlar üzerinde yapılan bir anket çalışması ile iş ahlakı ve çalışan menuniyeti arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre iş ahlakı uygulamalarının çalışan memnuniyetini arttırdığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Business ethics is the practical knowledge of morality and examines all moral problems in business life experience. These problems can be among employers and employees; organizations and their stakeholders or other environmental factors. With the impact of globalization today, national and international businesses operating in and want to be successful in business are required to adopt the ethics and social responsibility concept. In this study, business ethics, ethical management in organizations and employee satisfaction is addressed as theoretical and with a questionnaire on people working in a participation bank in Istanbul, the relationship between these two concepts were examined. The research results prove that there is an increase in employee satisfaction as a result of the application of business ethics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :