Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu yöneticilerinin mesleki etik davranışları

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Özel İstanbul Çamlıca Park Uluslararası İlköğretim Okulu3
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim okulu yöneticilerinin mesleki etik davranışları, aynı kurumlarda görev yapan öğretmen algılarına dayalı olarak saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanı n evrenini İstanbul ili Üsküdar ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapan 2424 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, bu okulların bulunduğu bölgelerin sosyoekonomik düzeyi dikkate alınarak yapılan tabakalı küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 189 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ergüç (2002) tarafından geliştirilen Mesleki Etik Davranışları Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Bağımsız Gruplar t Testi'nden, Mann Whitney-U Testi'nden ve Kruskal Wallis-H Testi'nden yararlanılmıştır. Öğretmen algılarına dayalı olarak elde edilen bulgular, yöneticilerinin en yüksek düzeyde sergiledikleri etik davranış ilkesinin insan hakları; en düşük düzeyde sergiledikleri etik davranış ilkesinin de sevgi olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study evaluated the ethical occupational behaviors of school administrators from the views of teachers. Population of the study was teachers working in primary schools in Üsküdar/Istanbul. Sampling group consisted of 189 teachers selected via stratified cluster method. Data were collected by the Scale of Ethical Behaviors developed by Ergüç (2002). Analysis of the data included Independent Group t Test, Mann Whitney-U and Kruskal Wallis-H. Findings show that according to the teachers who participated in the study, school principles demonstrate more ethical behaviors in terms of human rights but they lack ethics in terms of affection.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :