Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektronik hasta kayıtları ve etik sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Bilişim teknolojisi elektronik sağlık kayıtları için temel bir araç olarak tanımlanmıştır. Modern sağlık sistemi karmaşıktır ve elektronik sağlık kayıtları farklı alanlarda farklı rollere sahiptir. Hastalar/bireyler sağlık bakımının merkezi olmasına rağmen geleneksel müşteri hizmet modeli hızla değişmektedir. Bu nedenle elektronik sağlık bakım verileri temel etik ilkelere dayandırılmalıdır. Bilişim sistemi yüksek maliyet, karmaşık yapı, veri standartlarının olmaması ve gizliliğin korunmaması gibi engellere sahiptir. Aynı zamanda sistem sağlık bakım maliyetini ve hataları azaltma, klinik karar vermeye yardım etme gibi yararlara sahiptir. Bu makalenin amacı elektronik sağlık kayıtlarının sahip olduğu etik problemleri açıklamak ve elektronik sağlık kayıtlarının sahip olması gereken özellikler hakkında bilgi vermektir.

Özet İngilizce :

Information technology is recognized as essential tools for electronic health records. Modern health care delivery is complex and electronic health record has different roles in different settings. Although patients/individuals are the focus of health care, the traditional client server model is being rapidly changed. Therefore electronic health care data must focus on fundamental ethical principles. Information technology has the same barriers like high cost, complex structure, lack of data standards and no privacy protection, At the same time, the system has benefi ts like reducing health care costs and medical errors, and helping clinical decisions. The aim of this article is to explaine how electronic health records have ethical problems and to give knowledge about the necessary characteristics of electronic health records.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :