Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma yaşamında değişen yoksulluk: çalışan yoksullar

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda gündemden düşmeyen konuların başında büyüyen ve yayılan bir sorun olarak yoksulluk gelmektedir. Âdeta artan zenginliğe inat yoksulluk kitleselleşmektedir. Görünen odur ki zenginlik ile yoksulluk arasında kutuplaşma arttıkça “yöntem” ve “yönetim sorunu” olarak yoksulluk tartışılmaya devam edecektir. Yoksulluğun farklı dinamik ve süreçlerle gelişmesinin yanında yeni durum ve olaylarla yeni nitelik kazanması, yoksulluğu birçok farklı boyutu ile gündeme getirecektir. Bu çalışmada bilinenin aksine, yoksulluğa emek ve ücret bağlamında yaklaşılarak çalışan yoksullara değinilecektir. Bir taraftan sosyal devletin ve uygulamalarının –özellikle Batı dünyasında– yaygınlaşmasına denk olarak tam istihdam hedefine neredeyse yaklaşılmış, diğer taraftan işçiye ödenen ücret çalışan kesimi tatmin edecek bir boyuta ulaşmıştır. Oysa günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde daha fazla işsizliğin ortaya çıkmasına paralel olarak, birçok sektörde-özellikle mavi yakalılarda- çalışanların ücretleri düşme eğilimi göstererek, çalışma hayatında yoksulluk gündeme gelmiştir.Küreselleşme ile istihdamın esnekleşmesi, çalışma şartlarının değişmesi, ücretlerin düşmesi, akrabalık bağlarının ve yardımlaşmanın bireyselleşme sonucunda zayıflaması, devletlerin sosyal harcamalardan kaçınma çabası vb. sonucunda yeni yoksulluklar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yeni yoksullara dönük politikalarda paradigma değişimi olmuştur. Çalışmada, değişen yoksulluk tanımlarından hareketle yoksulluğun dönüşümü ifade edilecektir. Yeni yoksulluğun en önemli göstergesi olarak çalışma yaşamında da karşılaşılan yoksulluğun boyutları kısaca tanımlanacaktır. Yeni yoksulluk ile yoksulluk literatürüne katkı sağlanması amaçlanırken, diğer taraftan çalışma yaşamında karşılaşılan yoksulluğa yönelik farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Özet İngilizce :

In the recent years, at the beginning of the important issues on the agenda, growing and spreading poverty comes as a problem. Despite the persistence of increasing wealth, poverty is becoming a mass issue. As the polarization of wealth and poverty increase, poverty will continue to be discussed as “method” and “management problem”. The fact that poverty is having a new character with new conditions and developments in addition to changes in different dynamics and processes, it will bring poverty to our attention. In this study, contrary to many researches, poverty has been approached through labor and wages, and working poor has been discussed. As part of spreading welfare state and its implementations in the West, when the target of full-employment is reached; the wages were satisfactory for labor. But today due to existence of more unemployment, the wages is inclined to decrease and there exists poverty in working life. Flexibility of employment with globalization, changing working conditions, falling wages, weakening of the family-kinship and solidarity as a result of individualism and as a result of an effort of state to avoid social spending, new poverty has emerged. Therefore, paradigm has been shifted in policies oriented to the new poor. In this study, departing from the definitions of old and new poverty, the transformation of poverty will be discussed. The nature of poverty in working life as the biggest indication of new poverty will be defined briefly. It aims both to contribute to new poverty literature and to create awareness about poverty in working life.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :