Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar kullanıcılarının korsan/kaçak yazılım kullanımı hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki bilgisayar kullanıcılarının korsan yazılım kullanımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri çeşitli web siteleri üzerinde oluşturulan bir formla ve bire bir görüşmelerle toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen korsan/kaçak yazılım hakkındaki görüşlerini belirleme anketi kullanılmıştır. 794 bilgisayar kullanıcısından elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla Kay-Kare Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kaçak/korsan yazılımlar konusunda farkındalık yaratmaya ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitsel anlamda yayımlar ve programların özellikle gençlere sunulması, bununla ilgili özelde lise müfredatına etik ve ahlaki sorunlar, güncel etik problemlerle/meselelerle ilgili "genel etik" dersinin konulması; bunun yanında yazılım üreticilerinin özellikle eğitim amaçlı kullanılacak olan yazılımlarda lisanslara ekonomik kolaylıklar sağlaması gibi birtakım öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

This study investigated the views of computer users about pirated software in Turkey. Face to face interviews were conducted and a web site was designed to collect the data through a form. Data were collected by using the Pirated Software Behavior Questionnaire which was developed by the researchers. 794 computer users completed the questionnaire and chi-square test was used to specify the dependency between independent variables and views of users about pirated software. At the end of the study, suggestions were given. It is hoped that such studies help the society become conscious about pirated software. Some of the suggestions are preparing educational broadcasts for young people; integrating ethics across the entire college curriculum, and teaching ethical and moral issues in higher schools.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :