Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahlaki davranışların kurumsallaşmasında işletmecilik okullarının rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada ve Türkiye'de artan şirket ihlalleri, gözlerin bu kurumlara yönetici yetiştiren işletmecilik okullarına çevrilmesine neden olmuştur. İşletmecilik okullarının, işletme yöneticilerine etik davranış kazandırıp kazandıramayacağı tartışmaya açılmış ve etikle ilgili dersler hızla işletmecilik okullarının müfredatlarına girmiştir. Bu çalışmada, Türkiye'de işletme fakültelerinde veya bölümlerinde iş etiğinin bağımsız bir ders olarak okutulmasının benimsenme düzeyi ve tarzı doküman analizi yöntemi ile araştırılmaktadır. Araştırmada eğitim kanalıyla etik davranışları içselleştirme konusunda Türkiye'deki çabalar, yeni kurumsal kuramın kavramlarıyla değerlendirilmiştir. Bulgular, işletme bölümlerinin ve fakültelerinin müfredatlarında etik derslerinin henüz sayıca önemli bir büyüklüğe ulaşmadığını göstermektedir. Derslerin mevcut pratiklerle bütünleştirilmeden uygulanan hâlihazırdaki tarzıyla birlikte değerlendirdiğimizde, kurumsallaşma yerine teknik yapı ile kurumsal yapı arasında ayrışmadan söz edilebilir.

Özet İngilizce :

Increased unethical corporate practice in the world and in Turkey bring the debate whether business school prevent corporate infringes by teaching ethics as a part of their curriculum. Therefore, ethics related lessons rapidly took a part of business school curriculums. Objective of this study is to what extend the ethics lessons made a part of the curriculum and how they are adopted by the business faculty or department in Turkish Universities. The study used neo-intuitional theory as conceptual frame and data were analysed by using documentary analysis as a method. Findings show that, business schools which made ethics as a part of their curriculum not reached a considerable number yet. When we evaluate these fi ndings together with the decoupled practice with technical system, as a result we can say that the actual case characterized decoupled rather than supported institutionalisation of ethical behaviours.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :