Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Upper primary school teachers’ views about professional development opportunities

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education, Trabzon/Turkey1, Karadeniz Technical University, Graduate School of Educational Sciences, Trabzon/Turkey.2
Görüntülenme :
315
DOI :
Özet Türkçe :

In this study it is aimed to investigate teachers’ views on professional development opportunities provided by the school they work in. The study was carried out with ten subject specialist–teachers who work in upper level of a primary school in city of Erzurum, Turkey. The study was designed in a qualitative approach and “case study” was used as the research method. Semi-structured interview was used as a means of main data collection tool. Qualitative data were analyzed through the “constant comparative analysis” method. Results of the study indicate that there are limited professional development opportunities offered by the school to teachers. On the other hand, it was contended that teachers can contribute to school improvement in many ways. Results of the study showed that school development and professional development processes are in parallel to each other, and it is reported that impractical in-service education activities, physical inadequacy of schools and inadequate teacher collaboration are hindering factors in promoting teacher professional development. Some practical recommendations in regard to teachers’ professional development were provided at the end of the study.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada bir ilköğretim okulunun II. kademesinde görev yapan branş öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleri hakkındaki görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, Erzurum ilindeki bir ilköğretim okulunda görev yapan 10 farklı branş öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmış olup çalışmada ‘durum çalışması’ yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizinde de nitel araştırma metotlarında sıkça kullanılan ‘sürekli karşılaştırmalı analiz’ yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin çalıştıkları okulun kendi mesleki gelişimlerine yönelik yeterli derecede fırsatlar sunamadığı, ancak öğretmenlerin okul gelişimine çeşitli yollarla katkı sağlayabileceği; öğretmen gelişiminin okul gelişimiyle paralel olduğu; öğretmenlere sunulan mesleki gelişim faaliyetlerinin uygulamaya dönük olmamasının mesleki gelişimi engellediği; okulların maddi yetersizliklerinin ve öğretmenler arasındaki işbirliği yetersizliğinin gelişimde önemli bir engel teşkil ettiği bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin mesleki gelişim fırsatlarının iyileştirilmesine yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :