Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Research into problem solving abilities and self-esteem levels of high school students who have taken art education and who have not (with the example of the province-bolu)

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal University. Institute of Education Sciences, Turkey1, Abant İzzet Baysal University, Education Faculty, Department of Fine Arts, Turkey2, Abant İzzet Baysal Uni
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

In this research, the relation between problem solving abilities and self-esteem levels of high school students, who receive art education and those who do not, has been analysed. In the research, for which screening model was used, 190 females and 124 males 314 students in total, still studying in different class levels in Bolu Atatürk High School and Bolu Fine Arts and Sports High School, were included in the workgroup. As data collection tools, ‘Personal Information Form’ and ‘Problem Solving Inventory’ and ‘Rosenberg Self-esteem Scale’ prepared by the researcher was used. The data obtained from the participants were collected and processed into Statistical Package for Social Sciences (SPSS-15) and t-test analysis, one way analysis of anova, pearson correlation analysis were carried out. According to the findings obtained from the research, while a significant difference in students’ problem solving abilities and self esteem levels was not found in terms of gender, a significant difference was found in terms of class level. A significant relation in a negative direction was found between problem solving abilities and self-esteem levels of those who do not receive art education and between problem solving abilities and self-esteem levels of those who receive art education. However, a significant difference between problem solving abilities and self-esteem levels of students receiving and not receiving art education was not found.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada; sanat eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve benlik saygı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Tarama modeli kullanılan araştırmada çalışma grubuna, Bolu Atatürk Lisesi (166) ile Bolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (148)’inde farklı sınıf seviyelerinde öğrenim görmekte olan 190’ı kız 124’ü erkek olmak üzere toplam 314 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile “Problem Çözme Envanteri” ve “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler toplanarak SPSS-15 paket programına işlenmiş; t-testi analizi, tek yönlü anova analizi, pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin cinsiyetlerine göre problem çözme becerileri ile benlik saygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, sınıf düzeylerine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Sanat eğitimi almayan öğrencilerin problem çözme becerileri ile benlik saygı düzeyleri arasında ve sanat eğitimi alan öğrencilerin problem çözme becerileri ile benlik saygı düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sanat eğitimi alan ve almayan öğrencilerin problem çözme becerileri ve benlik saygı düzeyleri arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :