Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Positive and negative reflections of maths teaching carried out in learning environment designed based on multiple intelligence theory

Yazar kurumları :
AdıyamanUniversity1, Faculty of Education2, Adıyaman3, Turkey4
Görüntülenme :
239
DOI :
Özet Türkçe :

This research aims to assess qualitatively the negative and positive reflections emerged during real-class implementations of activities selected from learning areas of primary school 7th grade curriculum and that are designed based on Multiple Intelligence Theory (MIT). The research that was conducted based on case study method was carried out with two maths teachers, in two different schools, one for each class, with their 54 students and took 51 class hours. Data were gathered from interviews, observations, and students’ journals. The data was analyzed through descriptive analysis technique. Evidence was found that as positive reflections of this teaching process, those that it facilitated learning and ensured permanent learning, and as negative reflections, was not suitable for every maths subject and the anxiety that this process could decrease students’ success rates in central exams could be shown.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7.sınıf matematik öğretim programının öğrenme alanlarından seçilerek Çoklu Zekâ Kuramı (ÇZK)’na göre tasarlanan etkinliklerin gerçek sınıf ortamlarında uygulanması sırasında ortaya çıkan olumlu ve olumsuz yansımaları nitel olarak değerlendirmektir. Özel durum çalışması yöntemiyle yürütülen araştırma, farklı iki okulda birer matematik öğretmeni ve bu öğretmenlerin 54 öğrencisiyle toplam 51 ders saati sürmüştür. Veri toplamak amacıyla, mülakat ve gözlem yöntemlerinin yanı sıra öğrenci günlükleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda ÇZK’ye göre tasarlanan öğrenme ortamında gerçekleştirilen öğretimin, anlamayı kolaylaştırması ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlaması olumlu yansımalar, her matematik konusuna uygun olmaması ve merkezi sınavlardaki başarıyı düşürebileceği kaygısı olumsuz yansımalar olarak ifade edilebilir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :