Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müfettişlerin rehberlik rollerini rehber öğretmenler değerlendiriyor

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini gerçekleştirme düzeylerinin bazı değişkenler açısından rehber öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ve İstanbul ilinde görev yapan 137 rehber öğretmene uygulanan ölçme aracından elde edilen verilere ilişkin nonparametrik testlerden Kruskal Wallis ve Mann Whitney U Testleri kullanılmıştır. Eğitim Fakültesi PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) ve EPÖ (Eğitim Programları ve Öğretim) mezunu rehber öğretmenlerin diğer mezunlara göre bu alanda daha yeterli oldukları bulunmuştur. Müfettişlerin rehberlik gibi özel bir alanın öğretmenlerini teftiş edebilmeleri için Eğitim Fakültelerinin ilgili alanından eğitim almış olmaları, alandan gelmeyen müfettişlerin ise bu eksiklikleri telafi etmek üzere rehberlik ve psikolojik danışma alanında yüksek lisans yapmaları ya da daha kısa süreli çözüm önerisi olarak müfettişlerin rehberlik konusunda üniversitelerin ilgili bölüm öğretim elemanlarından hizmet içi eğitim yoluyla veya kurslar düzenlenerek bu eksiklerinin kapatılması ve öğretmenlerin müfettişi değerlendirmelerine yer verilerek müfettişlerin performans değerlendirilmesinde kullanılması gibi bir takım öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

This research was conducted to evaluate the realization level of primary school supervisors’ guidance role in different variables according to opinions of guidance teachers. Nonparametric tests of Kruskal Wallis and Mann Whitney U Tests were used to get results from the measurement device which was applied to 137guidance teachers in Istanbul. It was found that graduates of Psychological Counseling and Guidance and Educational Programs and Teaching departments of education faculties are more competent in this field than graduates of other departments. For supervisors to supervise guidance teachers better, it was suggested that they should have been graduated from Education Faculties’ related fields or they should have a Master’s Degree in the field of guidance. Moreover, if they haven’t any education in the field of guidance, organizing in-service training courses towards eliminating their deficiencies in the field and gathering teachers’ evaluations about supervisors can be suggested according to the results of the study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :