Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigation of science teacher candidates’ self-efficacy beliefs of science teaching with respect to some variables

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen University1, Education Faculty2, Elemantary Education3, Ağrı4, Turkey5
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

“The purpose of this study was to investigate science-teacher candidates’ science teaching self-efficacy beliefs according to grade level and gender. A survey approach was used in the study. The sample consisted of 192 first and fourth grade pre-service science teachers enrolled in the department of Science Teacher Training in the Education Faculty at Bayburt University. Data was collected using a likert type test, “science teaching self-efficacy belief scale” with 23 items, adapted to Turkish by the researcher, and originally developed by Enochs-Riggs (1990). The coefficient of Cronbach alpha for the Turkish version of the test was found to be 0.81. Variance analysis (two-way ANOVA) was performed on the collected data to reveal whether there are significant differences in science teacher candidates’ self-efficacy beliefs of science teaching according to grade level and gender. The results of the analysis showed that science-teacher candidates’ self-efficacy beliefs of science teaching are considerably high. In addition, the same findings indicated that there were statistically significant differences in science-teacher candidates’ self-efficacy beliefs of science teaching with respect to both grade level and gender, in favors of female.

Özet İngilizce :

Çalışmanın örneklemi Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci öğretim 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 192 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Enochs-Riggs (1990) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilen, güvenirlik katsayısı 0,81 olarak belirlenen 23 maddelik 5’li likert tipi fen öğretimine yönelik inanç ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet ve sınıf düzeyine göre öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterliklerinin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla iki yönlü (two-way ANOVA) varyans analizi yapılmıştır. Araştırmada öğretmen adayların fen öğretimi öz yeterlik inanç düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada hem cinsiyet hem de sınıf düzeyine göre öğretmen adaylarının öz yeterliklerinin 0,05’lik anlamlılık düzeyinde farklılık gösterdiği ve bu farklılığın bayan öğretmen adayları lehine olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :