Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Epistemological views of prospective physics teachers

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül University1, İzmir2, Turkey3 Celal Bayar University4, Manisa5, Turkey6
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the epistemological views of 147 prospective physics teachers, who are attending a faculty of education in Aegean Region, was tried to figure out. At the end of the research, it was seen that although there is no relationship between the learning centered epistemological views and academic grades, there is a meaningful but low relationship between the “justification of knowledge” factor of knowledge centered epistemological views and academic grades. On the other hand, while the learning centered epistemological views were not differentiated with gender, it was seen that the girls’ knowledge centered epistemological views were more developed regarding the “justification of knowledge”, “theory ladennes” and “creativity” factors. Finally, it was also determined that learning centered epistemological views were more developed in all grade levels and 2nd graders’ views were determined to be meaningfully differentiated from 3rd and 5th graders for the factor of “there is a single truth”. For the knowledge centered epistemological views, there was a significant difference between 1st and 4th and 5th graders in favor of 4th and 5th graders. Moreover, it was also seen that 4th and 5th graders’ knowledge centered epistemological views are more developed for the factor of “theory ladennes”. Some suggestions were offered according to the results obtained.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Ege Bölgesindeki bir eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 147 fizik öğretmen adayının epistemolojik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının öğrenme eksenli epistemolojik görüşleri ile akademik başarıları arasında bir ilişki yokken; bilgi eksenli epistemolojik görüşleri akademik başarı ile özellikle bilginin gerekçelendirilmesi ve güvenirliği boyutlarında anlamlı bir ilişki içindedir. Ayrıca, öğrenme eksenli epistemolojik görüşler cinsiyete göre farklılaşmazken, kız öğrencilerin bilgi eksenli epistemolojik görüşleri özellikle bilginin gerekçelendirilmesi, “hipoteze bağlılığı” ve “yaratıcılık” boyutlarında daha gelişmiştir. Tüm sınıf düzeylerinde öğrenme eksenli epistemolojik görüşlerin gelişmiş olduğu ve 2. sınıfların 3. ve 5. sınıflara göre ölçeğin “tek bir doğru vardır” faktöründe daha gelişmiş olduğu görülmüştür. Bilgi eksenli epistemolojik görüşlerin gerekçelendirme boyutunda ise 1. sınıflar ile 4. ve 5. sınıflar arasında, 1. sınıflar aleyhine farklılık görülmüştür. Ayrıca, “hipoteze bağlılık” boyutunda da 4. ve 5. sınıf öğrencileri, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine göre daha gelişmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :