Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Difficulties encountered by pre-service classroom teachers in constructing stories about line graphs

Yazar kurumları :
Atatürk University, Faculty of Education, Primary Mathematics Teacher Training, Turkey1, Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Education, Primary Mathematics Teacher Training, Turkey.
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

The study aimed to determine possible difficulties of pre-service classroom teachers in creating daily-life stories about line graphs. It was conducted with 80 pre-service classroom teachers studying in the final year of a Classroom Teacher Education Program at Atatürk University. The three-item Story Construction Test developed about line graphs was used as the data collection instrument. It was found that the pre-service classroom teachers had certain difficulties in constructing suitable daily-life stories for line graphs. The pre- service classroom teachers had the most difficulty in translating the continuous change in the graphs to the stories they constructed. In addition, other difficulties were noted in the pre-service classroom teachers such as inability to convey the starting value in the graph to the story, inability to represent linear change (increase or decrease), inability to represent the breaking points in the graph, and inability to convey the ending value in the graph to the story in the stories where continuous change was represented.

Özet İngilizce :

Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının çizgi grafiklerine yönelik günlük yaşam durumlarıyla ilişkili öykü oluşturmada karşılaşabilecekleri olası güçlüklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı son sınıfında öğrenim gören 80 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çizgi grafiklerine yönelik hazırlanan ve üç maddeden oluşan Öykü Oluşturma Testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının, çizgi grafiklerine uygun günlük yaşam durumları ile ilişkili öykü oluşturmada güçlükler yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adayları en fazla güçlüğü, grafiklerdeki sürekli değişimi oluşturdukları öykülere aktarmada yaşamışlardır. Bununla birlikte adayların, sürekli değişimin karşılandığı öykülerde grafikteki başlangıç değerin öyküye aktarılamaması, düzgün doğrusal değişimin (artış veya azalış) karşılanamaması, grafikteki kırılma noktalarının karşılanamaması ve grafikteki bitiş değerinin öyküye aktarılamaması gibi güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :