Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Science Culture and Sport

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ampute futbol oyuncularinin performans ile ilgili fiziksel uygunluk özelliklerinin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi2
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ampute futbol oyuncularının performansla ilgili fiziksel uygunluk özelliklerinin belirlenmesidir. Çalışmaya Karagücü Spor Kulubü’nde ampute futbol oynayan toplam 15 gönüllü sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmıştır. Vücut yağ yüzdesi Jackson ve Pollock formulü ile hesaplanırken somatotip özellikler Heath-Carter yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Anaerobik performans ise dikey sıçrama (aktif (AS), relatif aktif (RAS) ve skuat sıçrama (SS), relatif skuat (RSS) testi ile belirlenirken sprint performansı belirlemek için 10m, 20m, 30m. sprint testleri ile belirlenmiştir. Esneklik ölçümleri ise uzaneriş testi, ayak bileği, gövde-boyun, omuz fleksiyonu esnekliği ile belirlenirken VO2max ise 1 mil koşu testi ile belirlenmiştir. Bulgular çalışmaya katılan ampute futbolcularının, normal vücut yağ yüzdesine (10.02±3.66) ve ekto-mezomorf (2.52-4.69-3.08) özelliklere sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca anaerobik performans değerlendirme sonucunda; AS, 847.94±201.48; RAS, 12.72±0.17 watt; SS, 822.21±176.12; RSS 12.40±0.18 watt olarak bulunurken sprint değerleri ise, 10m, 2.07±0.24; 20m, 3.71±0.48 ve 30m, 5.44±0.77 saniye olarak bulunmuştur. Esneklik ise uzan-eriş, 20.25±5.45; ayak bileği, 14.12±2.04; gövdeboyun, 40.25±6.21; omuz fleksiyon, 44.28±12.83 cm olarak belirlenirken VO2max ise 50.93±13.43 ml/kg/min olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Ampute futbolcularının düşük yağ yüzdesine, iyi bir anaerobik performansa, sprint performansına, esnekliğe, VO2max sahip oldukları belirlenmiştir. Somatotip özellikleri bakımından ise futbolcuların ekto-mezomorfik özellikler gösterdiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine physical fitness related with performance characteristics of amputee football players. A total of 15 volunteer amputee football players from Karagücü Sports Club participated in this study voluntarily. Subjects’ height, body weight, body mass index, body fat percentage and somatotype characteristics were determined. Body fat percentage was determined by Jackson & Pollock formula and somatotype properties was determined according to Heath-Carter system. The counter movement (CMJ), relative CMJ (RCMJ), squat jump (SJ) and relative SJ (RSJ) tests were used for the determination of anaerobic performance, 10-20-30 meter transition (speed) times were used for the determination of sprint performance, the sit and reach, ankle, trunk-neck, shoulder flexion test was used for the determination of flexibility and 1-mile run test was used for determination of determined of maximal oxygen consumption capacity (VO2max). Results indicated that amputee football players have normal body fat percentage (10.02±3.66) and ectomorphy-mesomorphy properties (2.52-4.69-3.08). Results of anaerobic performance; the CMJ, RCMJ, SJ, RSJ values of amputee football players was 847.94±201.48, 12.72±0.17, 822.21±176.12, 2.40±0.18watt respectively while the 10, 20 and 30 meter sprint performance values were 2.07±0.24, 3.71±0.48 and 5.44±0.77 second respectively. The sit and reach, ankle, trunk-neck, shoulder flexion flexibility values were 20.25±5.45, 14.12±2.04, 40.25±6.21, 44.28±12.83cm respectively while the VO2max was 50.93±13.43 ml/kg/min. As a conclusion, the findings of the present study indicated that amputee football players had normal body fat percentage and good physical fitness performance and had a ectomorphy-mesomorphy properties.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :