Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pre-servıce scıence teachers’ vıews about a two-column-wrıtıng actıvıty

Yazar kurumları :
Karadeniz Technical University1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

In the age of science and technology one of the aims of higher education is developing individuals’ lifelong learning abilities. To achieve this aim it is important to develop individuals’ higher order thinking skills. One of the higher order thinking skills is reflective thinking, and two-column writing is one of the ways of developing reflective thinking. The purpose of this study is to determine 10 first grade pre-service science teachers’ views about two-column writing process. A semi-structured interview protocol was developed and employed to collect data. Findings of the study showed that most of the pre-service science teachers are positive regarding to two-column writing process. However, a few pre-service teachers indicated that they could not benefit from either the summary or the reflective journal part of the two-column writings. The pre-service teachers stated that keeping reflective journals help them gain information about their learning styles and determine their learning deficiencies and find solutions for them. In addition, the results showed that the pre-service science teachers, who earned lower reflection level scores from their journals, do not see and appreciate benefits of keeping reflective journals. In further research it is suggested that a combination of teaching methods should be employed to develop reflection skills of pre-service science teachers whose reflection level is low and the assignments should be scored to encourage pre-service science teachers to prepare the assignments properly.

Özet İngilizce :

Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde yüksek öğretimin amaçlarından biri yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için bireylerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Üst düzey düşünme becerilerinden biri yansıtıcı düşünmedir ve iki kolonlu yazılar yansıtıcı düşünmeyi geliştirmek amacıyla kullanılabilecek yaklaşımlardan biridir. Bu çalışmada birinci sınıfta öğrenim görmekte olan 10 fen bilgisi öğretmen adayının iki kolonlu yazı uygulamasına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları çoğu öğretmen adayının iki kolonlu yazılara yönelik olumlu görüşleri bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte iki kolonlu yazıların özet veya yansıtıcı günlük bölümünden yararlanamadığını belirten öğretmen adayları da vardır. Öğretmen adayları iki kolonlu yazılarda yaptıkları yansıtmaların çalışma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağladığını ve öğrenmeleri ile ilgili eksiklikleri tespit ederek çözümler üretmelerini sağladığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte çalışmanın sonuçları yansıtma seviyesi düşük olan öğretmen adaylarının yansıtıcı günlüklerden yararlanamadığını göstermiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak öneriler yapılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :