Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Language Academy

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Perceived attributions in foreign language assessment

Yazar kurumları :
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper, how the academic staff studying for YDS exam conceptualizes their success and failure attributions is studied. Academic staff who studied for YDS examination took part in this study. This study refers to 2 different subjects: ‘How do the aca demic staff studying for YDS exam conceptualize their notion of ‘doing well’ in the exam?’ and ‘What reasons do Academic staff who study for YDS exam attribute their success and failure to?’ Self - assessment survey and questionnaire were applied for data co llection and in order to support the data obtained through self - assessment, an online semi - structured interview was conducted. According to the results, in terms of the notion of doing well ‘score’, ‘comparing with others and feedbacks from others’ were th e most frequently stated attributions. In one hand, most frequently stated attributions for success were ‘effort and ability’. On the other hand, most frequently stated attributions for failure were ‘effort and task difficulty’. Moreover, possible reasons for the data obtained, related deductions and suggestions were presented in the study. In one hand, most frequently stated attributions for success were ‘study hard and ease of the work’. On the other hand, most frequently stated attributions for failure w ere ‘lack of time and difficulty of the work’.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Türkiye’de yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarına (YDS) hazırlanan farklı alanlarda eğitim veren akademisyenlerin, yabancı dil öğrenimi ve girdikleri sınavlardan aldıkları puanlar bakımından başarı ve başarısızlıklarını nasıl kavramsallaştırdıkları araştırılmıştır. Bu çalışmaya, YDS’ye hazırlanan akademisyenler katılmıştır. Bu ç alışma iki farklı konuya değinmektedir: Akemisyenler hazırlandıkları yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı olma kanısını nasıl kavramsallaştırır? Akemisyenler hazırlandıkları yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı ya da başarısız olma sebepler ini nelere dayandırıyorlar? Bu çalışmada veri toplamak için öz değerlendirme yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, iyi iş çıkarma kanısı anlamında ‘alınan puan’, ‘başkalarıyla kıyas’ ve ‘başkalarından gelen dönütler’ en çok dile getirilen atıf lardı. Buna ek olarak, akademisyenlerin dil öğreniminde ve hazırlandıkları yabancı dil sınavlarındaki başarılı olmalarının nedeni olarak ‘çok çalışmak’ ve ‘işin kolaylığı’ başarısız olmalarının nedeni olarak da ‘zaman darlığı’ ve ‘görevin zorluğu’ sınava hazırlanan akademisyenlerin en çok yansıttığı atıflardı. Akademisyenlerin hazırlandıkları yabancı dil sınavlarındaki başarılı olma durumu için çaba algısı ‘sınav için sıkı ya da çok çalışma’, görevin zorluğu algısı ‘girilen sınavın kolaylığı’ olarak belirl enmiştir. Akademisyenlerin dil öğrenimi ve sınavlarda başarısız olma durumu için çaba algısı ‘yetersiz zaman’ ve ‘sınavın zorluğu’ olarak belirtilmiştir. Yabancı dil öğrenen ve Yabancı Dil Seviye Sınavı’na hazırlanan akademisyenlerle yapılan bu çalışmada e lde edilen veriler, ilgili çıkarımlar ve öneriler sunulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :