Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

What greek secondary school students believe about climate change?

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
269
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to investigate what Greek secondary school students (grades 8 and 11) believe about the greenhouse effect and climate change. A total of 626 students completed a closed-form questionnaire consisting of statements regarding the causes, im-pacts and solutions for this global environmental issue. The possible influence of three fac-tors – i.e. educational level, gender and previous participation in Environmental Education extracurricular programs – on students‟ ideas was examined. The results suggest that ele-venth graders were much better informed than eighth graders although some of the miscon-ceptions reported in the literature (such as the cause-effect relationship between the green-house effect and ozone layer depletion) persist, irrespective of educational level. Students have fairly clear ideas of impacts while they seem to be somewhat confused about solutions and especially causes. Among the possible explanations of these trends, the logical se-quence of physical consequences and students‟ difficulty in recognizing causes that pre-sume specific scientific knowledge are emphasized. In addition, the role of information sources, especially television which emerged as the dominant source, is discussed. Finally participation in Environmental Education programs appears to be a critical factor since it has clearly influenced students‟ ideas in a positive way.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı liseli Yunan öğrencilerin (8-11 sınıflar) sera etkisi ve iklim değişikliği konusunda neye inandıklarını araştırmaktır. 626 öğrenci, bu küresel çevresel konu ile ilgili nedenleri, etkileri ve çözümleri içeren ifadelerin bulunduğu bir kapalı form anketi tamamlamışlardır. Eğitim seviyesi, cinsiyet ve müfredat dışı aktivitelere önceden katılma gibi üç faktörün öğrencilerin düşüncelerine olası etkisi araştırıldı. Sonuçlar, literatürde bulunan ozon tabakasının incelmesi ve sera etkisindeki neden–sonuç ilişkisindeki gibi bazı kavram yanılgılarının eğitim seviyesinden bağımsız biçimde var olmasına rağmen onbirinci sınıf öğrencilerinin sekizinci sınıf öğrencilerinden daha fazla bilgilendiğini göstermiştir. Öğrenciler genelde etkiye ilişkin düşüncelerinde açık olmasına rağmen çözümler ve nedene ilişkin olarak biraz karışıklıklara sahipti. Bu eğilimlerin olası açıklamaları arasında, mantıksal dizin ve fiziksel sonuçlar ve bazı bilimsel bilgilerin öğrencilerin nedenleri kavramasındaki zorluklar vurgulandı. İlaveten bilgi kaynaklarının rolü, özellikle baskın bir kaynak olarak televizyon tartışıldı. Sonuçta öğrencilerin düşüncelerini olumlu etkilemesi nedeniyle çevresel eğitim programlarına katılım kritik bir faktör olarak görünüyor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :