Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Using interactive whiteboard technology-rich constructivist learning environment to minimize gender differences in chemistry achievement

Yazar kurumları :
SHBIE, Universiti Brunei Darussalam1
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

In Brunei, more girls are enrolled at the institutions of higher education than boys. The aim of this study was to evaluate if a constructivist teaching approach, enriched with interactive whiteboard technology could empower males to minimize gender differences in achieve-ment in Chemistry. Two groups of students were taught for six weeks: one group using the constructivist teaching approach enriched with interactive whiteboard technology and the other group using a traditional teaching approach. The results of the study demonstrated sta-tistically significant gender differences in pre-test mean achievement scores of both the groups. There were statistically significant gender differences in post-test mean achieve-ment scores for group taught traditionally, however, mean achievement scores of male and female students taught using constructivist approach were statistically non-significantly dif-ferent. It is believed that this technique has potential to minimize gender difference in che-mistry achievement. Implications of this research in Bruneian context are discussed and fu-ture research in this area is recommended.

Özet İngilizce :

Brunei'de yüksek öğretimde erkeklere nazaran daha fazla kız bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı kimya başarısında eşey farklığını en aza indirerek erkeklere anantaj sağlayacak etkileşimli beyaz tahta teknolojisi-zenginleştirilmiş yapılandırmacı öğretme yaklaşımını değerlendirmektir. İki grup öğrenci altı hafta öğretime tabi tutulmuştur: birinci grupta etkileşimli beyaz tahta teknolojisi-zenginleştirilmiş yapılandırmacı öğretme yaklaşımı, ikinci grupta geleneksel öğretme yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma sonuçları her iki grubun öntest başarı puan ortalamaları ile ilgili olarak istatistiksel anlamlı eşey farkını göstermiştir. Yapılandırmacı yaklaşımın kullanıldığı grupta erkek ve kız öğrencilerin son test ortalama başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, geleneksel öğretime tabi tutulan grupta son test başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir eşey farkı vardı. Bu tekniğin kimya başarısında eşey farkını en aza indirmek için bir potansiyele sahip olduğuna inanılmaktadır. Brunei bağlamında bu araştırmanın etkileri tartışılmış ve bu alandaki gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :