Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turkish primary students conceptions about the particulate nature of matter

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
251
DOI :
Özet Türkçe :

This study was conducted to determine 4th, 5th, and 6th grade primary students‟ conceptions about the particulate nature of matter in daily-life events. Five questions were asked of students and interviews were used to collect data. The interviews were conducted with 12 students, four students from each grade, after they finished the formal courses related to the particulate nature of matter. The results show that the understanding level of students in all grades about the microscopic properties of matter was quite low. They have little knowledge of or alternative conceptions about the microscopic properties of the particles such as the order of the particles, spaces between particles, the number of particles in different phases, the size of particles and the movement of the particles. And also, progression of students‟ conceptions on the particulate nature of matter is multifaceted. In addition, it was also determined that students have trouble connecting science knowledge to their daily-life experiences.

Özet İngilizce :

Bu çalışma ilköğretim 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin günlük olaylarda maddenin tanecikli yapısı ile ilgili kavramalarını belirlemek üzere gerçekleştirildi. Öğrencilere beş soru soruldu ve veriler mülakatlar kullanılarak toplandı. Mülakatlar, her seviyeden dört öğrenci olmak üzere on iki öğrenci ile, bu öğrenciler maddenin tanecikli yapısı ile ilgili bölümü bitirdikten sonra gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar, her seviyedeki öğrencilerin maddenin mikroskobik özellikleri ile ilgili anlama seviyelerinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Öğrenciler, taneciklerin düzenlenmesi, tanecikler arası boşluklar, tanecik sayıları, tanecik büyüklüğü ve taneciklerin hareketi gibi mikroskobik özelliklerle ilgili sınırlı bilgiye veya alternatif kavramalara sahiptirler. Ayrıca, öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı ile ilgili kavramalarındaki ilerleme değişkendir. Öğrencilerin fenle ilgili bilgilerini günlük yaşamdaki tecrübeleriyle ilişkilendirmekte sorun yaşadıkları da belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :