Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sixth graders’ understanding of their own learning: a case study in environmental education course

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
233
DOI :
Özet Türkçe :

Knowing "what do I know‟ and thinking about "how do I learn‟, that is metacognition, is an important element in learning. The Finnish curriculum points out metacognition in the choice of the studying methods. The methods should help the students to become aware of their own learning, to develop better learning strategies, and skills to apply the strategies in new situations. In this qualitative case study the metacognition of Finnish sixth graders (N=19) was studied in a virtual learning environment, ENO - Environmental Online. Pupils´ metacognitive knowledge and skills were studied in one ENO course. The aim was to describe what and how pupils monitor in their learning processes. It was found that 11-year-old sixth graders possessed declarative and procedural metacognition, and also some conditional metacognition. In this study, the social component of learning was especially emphasized.

Özet İngilizce :

"Ne bildiğini bilme‟ ve "nasıl öğrendiği hakkında düşünme‟ olarak ifade edilebilecek üstbiliş öğrenmede önemli bir elementtir. Finlandiya müfredatı üstbilişi çalışma metotlarının seçeneklerinde vurgular. Metotlar öğrencilerin kendi öğrenmelerinin farkında olmalarına, daha iyi öğrenme stratejileri geliştirmelerine ve stratejileri yeni durumlara uygulayabilme becerisine yardım etmelidir. Bu niteliksel örnek olay çalışmasında altıncı sınıf (N 19) Finlandiyalı öğrencilerin üstbilişi bir sanal öğrenme ortamında (ENO) "Çevre Online‟ çalışıldı. Öğrencilerin metakognitif bilgileri ve becerileri bir ENO kursunda çalışıldı. Amaç öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini ne ve nasıl gözlemlediklerini betimlemekti. Çalışmada 11. sınıf öğrencilerinin bazı şartlı üstbiliş ile birlikte, bildiren ve işlemsel üstbilişe sahip olduğu bulundu. Bu çalışmada, öğrenmenin sosyal bileşeni özellikle vurgulandı.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :