Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Primary school pupils’ perceptions of water in the context of sts study approach

Yazar kurumları :
University of Eastern Finland, School of Applied Education Sciences and Teacher Education1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

This paper focuses on pupils´ perceptions of water issues. The instructional situations take place in a Finnish primary school and aim at introducing the Science-Technology-Society (STS) study approach. The primary aim of this study is, in the context of STS instruction, to describe issues that pupils associate with water. This paper involves fourth and fifth graders from a rural primary school in eastern part of Finland aged between 10 and 11 (n= 52). Pu-pils were asked to write down the issues that came to mind when they thought of water, both before and after instruction. In addition, in the beginning of the process, pupils were asked to draw something about water. After the first set of writings and drawings, pupils participated in a teaching and learning process, which was supervised by master level teacher students. Prior to this process, pupils mostly associated the role of water for human beings, with drinking and washing as well as recreational pastimes such as swimming and fishing. The issues in this process varied from scientific to environmental protection, al-though the pupils' perceptions were very limited. After instruction, pupils wrote about the meaning of water in more general terms, relating to science, technology and societal issues, including the idea of the water cycle. This study increases and broadens researchers' and teachers' knowledge of pupils' ideas and thoughts about water in an authentic school con-text. The study focuses on water issues in science, society and technology and aims to sup-port pupils´ understanding towards becoming more systemic, multidimensional and critical. Environmental and science education are enriched with technological issues and this study reveals the challenges of integrated instruction. Methodologically, the study discusses the role of essays and drawings in interpreting the research results.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada su konusunun çocuklar tarafından algılanışı üzerine yoğunlaşılmıştır. Finlandiya ilköğretim okullarındaki öğretimsel durumlar üzerinde durulmuş ve Bilim-Teknoloji-Toplum (BTT) yaklaşımının tanıtmak amaçlanmıştır. Çalışmanın asıl amacı, çocukların su konularıyla ilişkilendirebilecekler sorunları BTT bağlamında tanımlamaktır. Yaşları 10 ile 11 arasında değişen (n=52) kırsal alandaki bir ilköğretim okuluna devam eden 4 ve 5. sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır. Öğretimden önce ve sonra su denildiğinde akıllarına gelen hususları yazmaları istenmiştir. Ayrıca, sürecinde başında öğrencilerden su ile ilgili çizimler yapmaları istenmiştir. Çocuklar, birinci grup yazım ve çizimlerden sonra, yüksek lisans düzeyindeki öğretmenlerin gözetiminde öğrenme ve öğretme sürecine katılmışlardır. Bu süreçten önce, yüzme ve balık tutma kadar içme ve yıkanma dikkate alındığında suyun insanlık açısında rolüyle ilişki kurmuşlardır. Çocukların algıyışları sınırlı olmasına rağmen bilimsel meselelerden çevre korumaya kadar çeşitli konular süreçte gündeme getirilmiştir. Öğretimden sonra, su döngüsü fikri de dahil olmak üzere, bilimden teknoloji ve sosyal meselelere kadar suyun ne anlama geldiğine yönelik çocuklar görüşlerini yazmışlardır. Bu çalışma, ottantik okul bağlamında su hakkında öğrencilerin fikir ve düşünceleri hakkındak öğretmen ve araştırmacıların görüşlerini arttırmış ve bakış açıları genişletmiştir. Teknoloji konuları çevre ve bilim eğitimini zenginleştirmiştir. Çalışma entegre öğretim konusunda karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmıştır. Yöntemsel anlamda bu çalışma, araştırma sonuçlarını yorumlarken çizim ve yazıların rolünü tartışmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :