Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pre-service teachers’ views on practical work with inquiry orientation in textbook-oriented science classrooms

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

Despite inquiry-based teaching was introduced and encouraged as significant tool to de-velop students' scientific knowledge and habits of mind, its implementation has not been well established in science classrooms in Korea. To understand the challenges and difficul-ties of the practice of inquiry practical work, this study particularly aims to understand how pre-service teachers' understandings of inquiry and practical work have been shaped in educational and social contexts in Korea and later how their views and willingness could be developed through redesigning and practicing textbook activities. 25 third-year students in an elementary science methods course in Korea participated in the study. Mixed methods including questionnaires and reflective discussion and writing were employed for data col-lection. The pre-service teachers expressed their ideas and difficulties of inquiry approach in their everyday classroom conditions and social situation and thus unwillingness to at-tempt its practice. Throughout the study, they gradually overcame their resistance and re-luctance toward inquiry and practical work and develop willingness and motivation to prac-tice in everyday science classrooms. This study further suggests need for thorough exami-nation on teachers' situated contexts for developing ways of inquiry-based practical work.

Özet İngilizce :

Öğrencilerin bilimsel bilgileri ve zihni alışkanlıklarının gelişmelerinde bir araç olarak düşünülen araştırma temelli öğretim tanıtılmasına ve teşvik edilmesine rağmen, bunun Kore'deki fen sınıflarındaki uygulaması tam olarak oturtulamamıştır. Araştırma dayalı pratik çalışmaların uygulamalarındaki zorlukları ve problemleri anlamak ve Kore'deki sosyal ve eğitimsel bağlamlarda şekillenen öğretmen adaylarının araştırma ve uygulama çalışmalarına yönelik anlayışlarını anlamak için bu çalışma özel olarak düşünülmüştür. Daha sonra da bakış açıklarının ve istekliliklerin ders kitaplarındaki etkinlikleri uygulama ve yeniden tasarlamayla nasıl geliştirilebileceklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Kore'de temel fen yöntemleri dersine kayıtlı 25 3. sınıf öğrencisi bu çalışmaya katıldı. Veri toplamak için yansıtmalı tartışma ve yazmayla anketlerin bir arada kullanıldığı yöntemler uygulandı. Öğretmen adayları, günlük sınıf ortamlarında ve sosyal bağlamlarda araştırma yaklaşımına yönelik karşılaştıkları güçlükleri ve dolayısıyla bunu uygulamak için çaba göstermedeki isteksizlikleri ifade ettiler. Bu çalışma boyunca aşamalı olarak, araştırmaya ve uygulama çalışmalarına yönelik direnç ve isteksizliklerinin üstesinden geldiler ve kendi günlük fen sınıflarında bunu uygulamak için istek ve motivasyonları arttı. Bu çalışma ek olarak, araştırma temelli uygulama çalışma yolları geliştirebilmek için öğretmenlerin bağlamsal durumlardaki tavırlarının detaylı bir araştırılması ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :