Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

How are the perceptions of high school students and teachers on nos as a knowledge type presented in schools in terms of “importance” and “interest”?

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
227
DOI :
Özet Türkçe :

The common resources of the misunderstandings on NOS are textbooks, teachers and me-dia. However, students with their affective characteristics such as value given to any task related to NOS might also be a resource for misunderstandings. With this idea in mind, the perceptions of teachers and their students in Anatolian Teacher High School on the impor-tance of and interest in NOS knowledge as a school subject were studied. In this study, quantitative research approach supported by qualitative data, descriptive research method and survey technique as data collection way were used. The study was conducted with 85 ninth grade students and 25 teachers. As a result of the study, it was found that the teachers and the students had many misconceptions about the aspects of NOS. In addition, it was al-so found that the knowledge of NOS was perceived differently by the teachers and the stu-dents in terms of "importance" and "interest". Teachers have more positive perception about NOS knowledge among the other types of knowledge in terms of "importance" than the students. The students' perception on knowledge of NOS is corresponding to "of little importance". The knowledge on NOS was ranked in "moderate interest" category by the students as similar to the knowledge types of social sciences. The teachers also put the knowledge of NOS in "moderate" category for "interest" aspect. The implications and re-sults will be discussed in the article.

Özet İngilizce :

Bilimin doğası hakkındaki yanlış anlayışların yaygın olarak bilenen kaynakları, ders kitapları, öğretmenler ve medyadır. Ancak öğrencilerin bilimin doğasına ilişkin herhangi bir göreve verdikleri değer gibi, duyuşsal karakterler de bilimin doğası ile ilgili yanlış anlayışlara neden olabilir. Bu düşünceyi temel alarak, Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin bilimin doğası ile ilgili bilgilere ilişkin ilgilerini ve bu bilgi türüne verdikleri önemi saptamak için bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada nitel veri toplama yaklaşımından ve tarama tekniğinden faydalanılarak, nicel bir araştırma yaklaşımı olan, tanımlayıcı araştırma metodu kullanılmıştır. Çalışma 85 dokuzuncu sınıf öğrencisi, 25 öğretmen ile yürütülmüştür. Çalışma sonunda öğretmen ve öğrencilerin bilimin doğasına ilişkin algılarında birçok yanlış anlayış olduğu görülmüştür. Ayrıca bilimin doğasına ilişkin bilgi üzerine öğretmen ve öğrencilerinin "ilgi" ve "önem" algılarında farklılıklar olduğu görülmüştür. Bilimin doğasına ilişkin bilginin önemi ile ilgili öğretmenlerin daha olumlu algıya sahip oldukları bulunmuştur. Bilimin doğasına ilişkin bilgi öğrencilerce "az önemli" olarak algılanmaktadır. İlgi açısından ise, öğrenciler bilimin doğasına ilişkin bilgiye karşı "orta düzeyde" bir ilgi algısına sahiptirler, bu algıları sosyal bilimler kategorisinde yer alan bilgi türlerine ilişkin algılarına benzerdir. Öğretmenlerin bilimin doğasına ilişkin bilgi üze-rine, "ilgi" açısından algılarının "orta düzey" kategorisinde olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları ve önemi makale içerinde tartışılacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :